Stap Saam

Die Gereformeerde Kerk Meyerspark neem die omkeerstrategie waarop die Gereformeerde Kerke gesamentlik besluit het, ernstig op. Ons is reeds op verskeie terreine besig met beplanning en aksies om ons as gelowiges se roeping binne en buite die gemeente weer as sentrale fokus te plaas.

Die noodsaaklikheid om “omkeer”

“Omkeer en terugkeer mag nooit wees na dit wat ons dink nie, maar moet altyd bepaal word deur wat die Here vra. In ons terugdraai na die Here – in ons omkeerstrategie – moet ons gedryf word deur God se liefdeshandeling in Christus waarin volkome verlossing ons deel geword het. In die gee van onsself as lewende, heilige en vir God aanneemlike offers, moet ons ‘... nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.’ (Rom. 12:2).” – Ds. M.P. Fourie, aangehaal van www.gksa.org.za.

Stap die omkeer-pad saam met Meyerspark. Vir meer inligting oor Meyerspark se eredienstye en meeleefgroepe, kliek hier.