Groei Saam

Meeleefgroepe

Meyerspark streef daarna om ʼn gemeente te wees wat, deur middel van aktiewe meeleefgroepe, mekaar aktief te bedien en ondersteun.

Meeleefgroepe kom weekliks of twee-weekliks bymekaar, doen saam Bybelstudie, bid saam, praat saam en bied ʼn noodsaaklike ondersteuningsbasis vir gelowiges. Dit help om die mure wat dikwels gebou word, af te breek en waarlik mekaar as medegelowiges te leer ken. Jy is welkom om by ʼn meeleefgroep van jou keuse in te skakel of selfs ʼn nuwe groep op die been te bring.

Wil jy graag by ’n bestaande meeleefgroep inskakel of selfs ʼn nuwe meeleefgroep stig? Kliek hier om jou meeleef-droom vlerke te gee.

EGGO-gesprekke

Maandag-aande van 19:00 tot 20:00 is dié tyd vir gesprekke oor aktuele sake. Hier EGGO ons standpunte teenoor mekaar. Hier word taai sake aangepak, bespreek en die boodskap daarvan EGGO deur die res van die week deur ons gedagtes. Hierdie gesprekke word herhaal Dinsdag oggende 9:30 tot 10:30 in die lesing lokaal agter die kerk