Gee Saam

Kerklike bydraes

Kerklike bydraes kan direk in die kerk se bankrekening gemaak word. Bankbesonderhede is soos volg:

Rekeningnaam: GK Meyerspark
Bank: ABSA
Tak: The Grove
Rekeningnommer: 070 340 305
Takkode: 632005